• Keeping the all-weather tires on the whole year

  The greatest advantages of having all-weather tires is the possibility to drive all year round safely with just one set of tires. Never having to worry about if you have the correct tires on your vehicle or if it is still safe to drive after a big change in weather. This can be very important for many that are dependent on using their vehicle on a daily basis and can’t be left stuck with a vehicle with all-season tires in winter conditions, making it impossible to drive. All-weather tires, unlike all-season tires, are able to handle snow and ice with excellent grip and handling. All weather tires have the severe…

  Comments Off on Keeping the all-weather tires on the whole year
 • Använd däckfakta när du väljer däck

  När du gör ditt däckval bör du använda all tillgänglig information som kan hjälpa dig göra ett informerat val. Idag är den bästa källan för information, Internet. Här kan du hitta allt från däcktillverkares egna hemsidor, olika däcktester, EU däckmärkning och annan relevant däckfakta. Med all information som kan samlas in så bör du kunna fatta ett objektivt beslut angående de däck som passar dig och din bil bäst. Däckval är mycket viktigt process eftersom däcken är avgörande för bilens totala säkerhet. En säker bil med dåliga däck är inte lika säker längre och bilen är nu mer sannolik att vara i olyckor. Att undvika olyckor bör vara ett av…

  Comments Off on Använd däckfakta när du väljer däck
 • Bruk dekkfakta når du velger dekk

  Når du tar dekkvalget ditt, bør du bruke all tilgjengelig informasjon som kan hjelpe deg å ta et informert valg. I dag er den beste kilden til informasjon Internett. Her kan du finne alt fra dekkprodusentenes egne nettsteder, forskjellige dekkprøver, EU-dekkmerking og andre relevante dekkfakta. Med all informasjonen som kan samles, bør du kunne ta en objektiv beslutning om dekkene som passer deg og bilen din best. Dekkvalg er en veldig viktig prosess da dekkene er avgjørende for den generelle sikkerheten til bilen. En trygg bil med dårlige dekk er ikke like trygg lenger, og bilen er nå mer sannsynlig i ulykker. Å unngå ulykker bør være et av de…

  Comments Off on Bruk dekkfakta når du velger dekk
 • Käytä rengastietoja renkaita valittaessa

  Rengasvalintasi yhteydessä on käytettävä kaikkia saatavilla olevia tietoja, jotka voivat auttaa sinua tekemään tietoisen valinnan. Nykyään paras tietolähde on Internet. Täältä löydät kaiken rengasvalmistajien omista verkkosivustoista, erilaisista rengastesteistä, EU-rengasmerkinnöistä ja muista renkaiden ominaisuuksista. Kaikkien kerättävien tietojen avulla sinun pitäisi pystyä tekemään objektiivinen päätös sinulle ja autollesi parhaiten sopivista renkaista. Renkaiden valinta on erittäin tärkeä prosessi, koska renkaat ovat ratkaisevan tärkeitä auton yleisen turvallisuuden kannalta. Turvallinen auto huonoilla renkailla ei ole enää yhtä turvallinen, ja auton onnettomuusriski on kohonnut. Onnettomuuksien välttämisen tulisi olla yksi tärkeimmistä asioista ajon aikana. Näin ollen voit valita premium-renkaita, joilla on ominaisuuksia, kuten lyhyt jarrutusmatka, pito ja hallinta. Tämän lisäksi voi olla myös muita tärkeitä tekijöitä, kuten…

  Comments Off on Käytä rengastietoja renkaita valittaessa
 • Safety check your tyres before your car summer vacation

  Taking the car to the vacation destination is still highly popular and even more so now as many want to avoid large gatherings of people. More people want to avoid planes and longer trips this year as there is still a lot of uncertainty on where we can travel and what are the requirements upon our return and a possible second wave between now and once we get back. The beauty with a car vacation is that you can easily return back home and you are not dependent on any flight bookings that might be cancelled or not possible to rebook. Another advantage is that with a car you have…

  Comments Off on Safety check your tyres before your car summer vacation
 • Das Reifenauswahlverfahren für Ihr Fahrzeug

  Wenn Sie einen neuen Reifensatz für Ihr Fahrzeug kaufen möchten, dann müssen Sie zuerst verstehen, wie wichtig die Reifen für die Sicherheit des Fahrzeugs sind. Eine schlechte Reifenwahl kann die Sicherheit eines ansonsten sicheren Fahrzeugs verringern. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Auswahl neuer Reifen berücksichtigen müssen. Die passenden Reifen für die Wetter- und Fahrkonditionen Die Reifen müssen für die vorherrschenden Wetterkonditionen geeignet sein, d.h. Sie müssen im Sommer zum Beispiel Sommerreifen verwenden.  Im Winter, wenn es Eis und Schnee gibt, müssen Sie Reifen verwenden, die für den Wintereinsatz zugelassen sind, wie z.B. Winterreifen oder Allwetterreifen mit dem Schneeflocken-Symbol. Sie werden außerdem spezielle Reifen für den Einsatz im…

  Comments Off on Das Reifenauswahlverfahren für Ihr Fahrzeug
 • Worn tires needs to be changed to new tires not to impact your safety

  Tires should always be kept in good condition and maintained properly. The tires should also be changed as they wear out and preferably the whole set should be changed at the same time to ensure that you have the same grip all around the car. The best way to obtain this is to rotate the tires to even out any differences in wear, which often occurs between the front and the rear tires. If you change between all-season tires and winter tires, this tends to be a good time to rotate the tires. When the time to change tires comes it will mostly be because they are worn out, which…

  Comments Off on Worn tires needs to be changed to new tires not to impact your safety
 • Säkerhetskontrollera Dina Däck Innan Din Sommarsemester

  Att ta bilen till semestermålet är fortfarande mycket populärt och ännu mer så nu som många vill undvika stora sammankomster av människor. Fler människor vill undvika flygplan och längre resor i år eftersom det fortfarande finns en hel del osäkerhet om var vi kan resa och vilka krav som krävs för vår återkomst och en eventuell andra våg mellan nu och när vi kommer tillbaka. Skönheten med en bilsemester är att du enkelt kan återvända hem och att du inte är beroende av några flygbokningar som kan avbokas eller inte är möjliga att omboka. En annan fördel är att du med en bil har en känsla av frihet och när…

  Comments Off on Säkerhetskontrollera Dina Däck Innan Din Sommarsemester
 • Tarkasta renkaidesi turvallisuus ennen autolomaa

  Auton ajaminen lomakohteeseen on edelleen erittäin suosittua ja entistä suositumpaa nyt, koska monet haluavat välttää suuria ihmisjoukkoja. Yhä useammat ihmiset haluavat välttää lentokoneita ja pidempiä matkoja tänä vuonna, koska on edelleen paljon epävarmuutta siitä, mihin voimme matkustaa ja mitkä ovat vaatimukset paluumme yhteydessä ja mahdollinen toinen aalto välillä, kun palaamme takaisin. Autoloman kauneus on, että voit helposti palata takaisin kotiin etkä ole riippuvainen kaikista varatuista lennoista, jotka voidaan peruuttaa tai joita ei ole mahdollista varata uudelleen. Toinen etu on, että autolla saat vapauden tunteen ja kun saavut, sinulla on silti pääsy autoosi. Se voi olla myös halvempaa, jos matkustat koko perheellä. Jotta voisit varmistaa miellyttävän matkan ja minimoida autoon liittyvien…

  Comments Off on Tarkasta renkaidesi turvallisuus ennen autolomaa