• SUV all-season tires hold many advantages

  SUV all-season tires hold many advantages and possibly the biggest advantage being the fact that they allow for one set of tires to be used throughout the year in many areas of the United States. The reason this is not true for all States is because in areas with severe winters all-season tires are not recommended. This is because they do not hold the “Three Peak Mountain Snowflake” symbol”, which in turn means that they have not passed required performance criteria in snow testing and are thereby not considered severe snow service rated. This however is not of any concern in the many States with mild weather. The fact that…

 • Verwenden Sie Sommerreifen im Sommer und Winterreifen im Winter

  Die Verwendung der richtigen Reifen für die entsprechende Jahreszeit und die vorherrschenden Wetterkonditionen ist wichtig, um die beste Leistung und Sicherheit während der Fahrt zu erreichen. Es gibt spezielle Reifen, die für die jeweilige Jahreszeit gut sind und dann gibt es noch Allwetterreifen, die ganzjährig eingesetzt werden können, wenn sie für den Wintereinsatz zugelassen sind. Sie sind gut für Gebiete mit sehr unterschiedlichem Wetter in denen es keine langen Winter gibt. In den Teilen der Welt, in denen es jedes Jahr lange Winter gibt, sind spezielle Winterreifen wahrscheinlich die bessere Wahl. Winterreifen sind die ultimative Wahl für harsche Winterkonditionen und bieten die ultimative Leistung auf Schnee und Eis und Spikesreifen…

 • Se till att köra miljövänligt

  De flesta ägare av elbilar eller hybrider vill minska det ekologiska fotavtrycket, detta slutar dock inte med köp av elbil eller hybridfordon. Förare måste vara medvetna om att bildäck också måste väljas med detta i åtanke. Det finns definitivt några saker att tänka på för att få en mer positiv inverkan på miljön. Saker som lågt rullmotstånd spelar en viktig roll för att minska energibehovet och kostnaden för varje resa och därmed också förlänga avståndet som en elbil kan resa på varje laddning. När det gäller hybrider förbrukar förbränningsmotorn mindre bränsle och gör bilen mer bränsleeffektiv när elmotorn inte används. Det finns också skillnader i de företag som tillverkar däck,…

 • Why all-weather tyres are perfect for a big part of Central Europe

  The concept of all-weather tyres is that you have a set of tyres that can handle any type of weather. So regardless if you have snowy winter roads or dry summer ones, you can manage with the same set of tyres. With tyres that can handle such a wide range of conditions, you of course have some advantages and some disadvantages. The advantage is definitely that you are always ready to drive regardless of weather conditions. You are also safer than having the wrong set of tyres for the season. There is also the convenience factor that can play a significant role in choosing them. When it comes to the…

 • Syyskuussa emme ehkä ole kaukana ensimmäisestä lumesta

  Syyskuu on ehdottomasti kuukausi, jolloin emme ole kaukana talvesta, koska onhan jo syksy. Syksyn loppupuolella on todennäköisesti havaittavissa talviolosuhteita, vaikkakin se on epätodennäköistä syyskuussa, mutta todennäköistä marraskuussa. Jopa lokakuussa lämpötilat voivat laskea alle nollan celsiusasteen. Kun lämpötila on nollan alapuolella, ajaminen talvirenkailla on turvallisempaa kuin kesärenkailla, mikä antaa viitteitä siitä, että sinun on oltava valmis vaihtamaan talvirenkaisiin jo, kun lämpötilat alkavat lähestyä nollaa astetta. Matalissa lämpötiloissa kesärenkaiden ongelmana on, että renkaat on suunniteltu lämpimiin lämpötiloihin, ja kun menet miinusasteisiin, kumi muuttuu kovaksi eikä sillä ole samanlaista joustavuutta. Kun renkaat menettävät joustavuutensa, ne eivät pysty tarjoamaan tarvittavaa pitoa, jota tarvitaan turvalliseen ajamiseen. Mutta talvirenkaat pystyvät pysymään pehmeinä ja joustavina miinusasteissa, koska…

 • In September we might not be far from the first snow

  September is definitely a month where we are not far from winter, as we are already in Autumn. During the end of autumn, winter conditions are likely to be seen, where it is unlikely in September, but likely in November. Even in October the temperatures can drop below zero degrees Celsius. When you have sub-zero temperatures, you are safer driving with winter tyres than summer tyres, which gives an indication that you should be prepared to change to winter tyres already when the temperatures start approaching zero degrees. The problem with summer tyres at low temperatures is that the tyres are designed for warm temperatures and when you go to…

 • Keeping the all-weather tires on the whole year

  The greatest advantages of having all-weather tires is the possibility to drive all year round safely with just one set of tires. Never having to worry about if you have the correct tires on your vehicle or if it is still safe to drive after a big change in weather. This can be very important for many that are dependent on using their vehicle on a daily basis and can’t be left stuck with a vehicle with all-season tires in winter conditions, making it impossible to drive. All-weather tires, unlike all-season tires, are able to handle snow and ice with excellent grip and handling. All weather tires have the severe…

 • Använd däckfakta när du väljer däck

  När du gör ditt däckval bör du använda all tillgänglig information som kan hjälpa dig göra ett informerat val. Idag är den bästa källan för information, Internet. Här kan du hitta allt från däcktillverkares egna hemsidor, olika däcktester, EU däckmärkning och annan relevant däckfakta. Med all information som kan samlas in så bör du kunna fatta ett objektivt beslut angående de däck som passar dig och din bil bäst. Däckval är mycket viktigt process eftersom däcken är avgörande för bilens totala säkerhet. En säker bil med dåliga däck är inte lika säker längre och bilen är nu mer sannolik att vara i olyckor. Att undvika olyckor bör vara ett av…

 • Bruk dekkfakta når du velger dekk

  Når du tar dekkvalget ditt, bør du bruke all tilgjengelig informasjon som kan hjelpe deg å ta et informert valg. I dag er den beste kilden til informasjon Internett. Her kan du finne alt fra dekkprodusentenes egne nettsteder, forskjellige dekkprøver, EU-dekkmerking og andre relevante dekkfakta. Med all informasjonen som kan samles, bør du kunne ta en objektiv beslutning om dekkene som passer deg og bilen din best. Dekkvalg er en veldig viktig prosess da dekkene er avgjørende for den generelle sikkerheten til bilen. En trygg bil med dårlige dekk er ikke like trygg lenger, og bilen er nå mer sannsynlig i ulykker. Å unngå ulykker bør være et av de…

 • Käytä rengastietoja renkaita valittaessa

  Rengasvalintasi yhteydessä on käytettävä kaikkia saatavilla olevia tietoja, jotka voivat auttaa sinua tekemään tietoisen valinnan. Nykyään paras tietolähde on Internet. Täältä löydät kaiken rengasvalmistajien omista verkkosivustoista, erilaisista rengastesteistä, EU-rengasmerkinnöistä ja muista renkaiden ominaisuuksista. Kaikkien kerättävien tietojen avulla sinun pitäisi pystyä tekemään objektiivinen päätös sinulle ja autollesi parhaiten sopivista renkaista. Renkaiden valinta on erittäin tärkeä prosessi, koska renkaat ovat ratkaisevan tärkeitä auton yleisen turvallisuuden kannalta. Turvallinen auto huonoilla renkailla ei ole enää yhtä turvallinen, ja auton onnettomuusriski on kohonnut. Onnettomuuksien välttämisen tulisi olla yksi tärkeimmistä asioista ajon aikana. Näin ollen voit valita premium-renkaita, joilla on ominaisuuksia, kuten lyhyt jarrutusmatka, pito ja hallinta. Tämän lisäksi voi olla myös muita tärkeitä tekijöitä, kuten…